Stichting Vergeten Bevrijders

De Stichting stelt zich ten doel in 2020, 75 jaar na de bevrijding van de regio Oost-Twente, de Vergeten Bevrijders hun verdiende plaats te geven in de geschiedenis. Onder Vergeten Bevrijders worden verstaan Britse militaire eenheden die een cruciale rol hebben gespeeld in de bevrijding van de regio Oost-Twente, maar niet vermeld worden in de geschiedschrijving. Daardoor heeft waardering hen nooit bereikt. Nooit zijn zij uitgenodigd voor feestelijke herdenkingen.

De Stichting wil deze omissie opheffen. Zij doet dit door voor het 75e herdenkingsjaar regionaal activiteiten te initiëren en deze te ondersteunen. De Stichting legt daartoe contacten tussen Nederlandse militaire en lokale overheden en Britse eenheden. Daarnaast stimuleert de Stichting de betrokkenheid van de lokale bevolking. Ter realisering van de initiatieven zal de Stichting fondsen werven.