Concrete doelen

  • Erkenning van de twee regimenten: Royal Dragoons, Sherwood Rangers
  • Realisatie van een blijvende herinnering aan deze regimenten
  • Uitnodiging van de regimenten
  • Feestelijkheden rondom de aanwezigheid van de beide regimenten
  • Inzet van de Nederlandse cavalerie: fanfarekorps, voertuigen, personeel
  • Bijdragen van lokale bevolking
  • Financiële ondersteuning van ieder die dit initiatief de moeite waard vindt

 

 

Verwachte uitgaven

tegemoetkoming reis- en verblijfskosten Britse gasten ca. 30 pers. €  5.000
ontvangst en catering €  2.000
orkesten €  1.500
farewell diner €  2.500
onvoorzien €  1.000
totaal €12.000