Sponsoren en Supporters

Verwachte uitgaven

De kosten worden voor een deel gedragen door de Provincie Overijssel, Gemeente Borne en het Ministerie van Defensie.

Zoals u in de rubriek ‘Over ons’ hebt kunnen lezen, worden de kosten voor de Stichting Vergeten Bevrijders geschat op € 13.000,-. Dit is een fors bedrag, maar wij willen een onvergetelijk festijn organiseren voor onze Engelse gasten en voor de Bornse bevolking. Nu hebben we nog een kans om onze bevrijders van toen onze dankbaarheid en respect te tonen.

U kunt ons project financieel steunen met een bijdrage op onze hierna genoemde bankrekening. Onze Stichting Vergeten Bevrijders is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als donateur geniet u belastingvoordeel volgens de giftenaftrekregeling.

Graag sturen we u een persoonlijk bedankje voor uw gift. Mail uw contactgegevens dan naar  info@vergetenbevrijders.nl en uw wens wordt opgevolgd.
Uw steun is onontbeerlijk. U kunt ons geweldig helpen met uw bijdrage. Voor elke andere vorm van ondersteuning staan wij open, ook die in natura.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Rabobank: NL 26 RABO 0341 4598 60
t.n.v. Stichting Vergeten Bevrijders
BIC: RABONL2U
KvK: 74326597