Sponsoren en Supporters

Verwachte uitgaven

De kosten worden voor een deel gedragen door de Provincie Overijssel, Gemeente Borne en het Ministerie van Defensie.

Zoals u in de rubriek ‘Over ons’ hebt kunnen lezen, worden de kosten voor de Stichting Vergeten Bevrijders geschat op € 12.000,-. Dit is een fors bedrag, maar wij willen een onvergetelijk festijn organiseren voor onze Engelse gasten en voor de Bornse bevolking. Nu hebben we nog een kans om onze bevrijders van toen onze dankbaarheid en respect te tonen.

Hiervoor is uw steun onontbeerlijk. Reden waarom wij een beroep op u doen. U kunt ons geweldig helpen door een bedrag over te maken op onze bankrekening. Ook uw bedrijfslogo kan opgenomen worden.

Voor elke andere vorm van ondersteuning staan wij open.

Wij zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk voor uw bijdrage.

Rabobank: NL 26 RABO 0341 4598 60
t.n.v. Stichting Vergeten Bevrijders
BIC: RABONL2U
KvK: 74326597