Programma

Update 2021


 Beste allemaal,

Het is even geleden dat wij u hebben benaderd. De eerder gedachte uitvoeringsdata van onze plannen zijn telkens doorgeschoven. Nog steeds worden wij geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-maatregelen. 
Wij hebben nu besloten om een ruime marge te kiezen en ons programma door te schuiven naar donderdag 7 en vrijdag 8 april 2022. Dit hebben we gedaan om niet telkens onze plannen aan te moeten passen.

De uitvoering van onze plannen zullen in grote lijnen overeenkomen met de oorspronkelijke inclusief een concert van de Fanfare Bereden Wapens dat op donderdag 7 april gehouden zal worden in het Kulturhus te Borne. We gaan er daarbij vanuit dat er dan geen beperkende maatregelen meer zijn. Wel verwachten wij de onthullingsceremonie in afgeslankte vorm uit te gaan voeren.

Tot zover de stand van zaken; wij houden u op de hoogte.
Blijf gezond, dan zien wij elkaar op 7 april 2022.

Kulturhus Borne

Nieuws 2020

Na overleg met de lokale overheid en onze partners hebben wij de ceremonies en de feestelijkheden verplaatst naar 8 en 9 april 2021.
Het optreden van het Militaire Fanfarekorps ‘Bereden Wapens’ vindt dan plaats op donderdag 8 april in het Kulturhus in Borne.

In plaats van ceremonies en feestelijkheden: Vrijheidsfilm 2020

Het idee voor deze vrijheidsfilm ontstond afgelopen maandag (30 maart 2020) en is daarna met vereende krachten uitgewerkt tot een prachtig resultaat. De kracht van het idee (verbinding helden van toen en kanjers van nu) in combinatie met werklust van alle betrokkenen heeft wederom geresulteerd in een schitterende Bornse produktie.
Jan Pierik, Burgemeester van de Gemeente Borne