Nieuws


ONVERGETELIJKE DAGEN

6-9 April 2022

Hoewel de weersomstandigheden niet veel goeds voorspelden, kon het driedaagse programma volledig worden uitgevoerd.

Aankomst
Op woensdag 6 april waren de drie regimenten via allerlei routes en transportmiddelen naar Borne gereisd, waar ze na een eerste kennismaking samen dineerden.

Onthulling
Op donderdag 7 april werden de 25 Britse vertegenwoordigers, samen met de Britse ambassadeur Joanna Roper en de militaire attaché kolonel Maddick, verwelkomd door de burgemeester, Jan Pierik, en de wethouders van Borne. Een ruime vertegenwoordiging van VOC-leden (Vereniging Officieren Cavalerie) en andere speciale gasten waren eveneens aanwezig.
Na de plechtigheden rond het oorlogsmonument ging de stoet voorafgegaan door het Orkest Koninklijk Marechaussee naar de plaats van onthulling, Rotonde Bontekoe. Het detachement Cavalerie Ere Escort sloot de stoet af.
Op de plaats van onthulling gaf Hans Pol een korte inleiding over de achtergrond van deze naamgeving. Kolonel Newton Astbury van de Sherwood Rangers Yeomanry en Alfred Graham France van de Royal Dragoons bevrijdden de naamplaatjes van hun hoezen. Het was een trots moment om de twee regimentsnamen aan de ANWB-mast bevestigd te zien. Namens beide regimenten sprak kolonel Newton Astbury zijn dankbaarheid uit.
De terugkeer naar het centrum van Borne waar de stoet zou worden ontbonden, gebeurde in dezelfde volgorde. Een bijzonder moment voor het Ere Escorte was de inspectie door Generaal Maj. b.d. Henk Morsink en kolonel Newton Astbury.
Na het slotsignaal van de trompettisten van het Cavalerie Ere Escorte werden de gasten
ontvangen door het Dorset Restaurant, waar de lunch zou worden geserveerd.
Tijdens de lunch sprak ambassadeur Joanna Roper haar dankwoord uit en
Kolonel Newton Astbury bood de burgemeester een schaalmodel Sherman-tank aan.
Diezelfde avond, 7 april, traden de Fanfare Bereden Wapens op met het zogenaamde
Anjerconcert, bedoeld voor veteranen. Het was verrassend dat de presentator de Britten in hun taal een en ander toelichtte. Blijkbaar was hij op de hoogte van hun bijzondere aanwezigheid.

Battle Tour
Vrijdag 8 april stond in het teken van een bezoek aan de gebieden waar de eenheden in 1945 doorheen getrokken waren.
Gevolgd werd een kaart waarop ingetekend waren de bijzondere locaties van de verschillende oorlogsgraven waar hun voorgangers waren begraven. De laatste halte was een receptie op het gemeentehuis van Hengelo door burgemeester Sander Schelberg. Ook Hengelo was immers door dezelfde eenheden bevrijd op 3 april 1945.

Farewell Dinner
Vrijdag 8 april. Opnieuw was het gezelschap te gast in het Dorset Restaurant. Nu voor een Afscheidsdiner.
Het werd een feestelijke en onvergetelijke avond, niet alleen vanwege de voortreffelijke gerechten, maar ook de wijn heeft zijn bijdrage geleverd aan deze bijzondere afsluiting van 77 Jaren van Onbekendheid.


UIT HET VERLEDEN

BORNE

VREDE. TE MOOI OM WAAR TE ZIJN…

3 april 1945: Borne bevrijd!

30 maart 1945, Goede Vrijdag. Eenheden van het Canadese 2e legerkorps en het Britse 30ste legerkorps trokken de Achterhoek in. Het gonsde van de geruchten, mensen leefden tussen hoop en vrees. De bevrijding van Twente was ophanden. In verband daarmee werden in Borne op 31 maart leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in staat van paraatheid gebracht. Hun hoofdkwartier was gevestigd in een boerderij in Hertme. In de loop van de dag betrokken ze hun positie die uitkeek op de door Duitse soldaten bewaakte Welemansbrug.

Kippenhok

Het werd nog spannend toen de BS de volgende dag 30 Duitse soldaten gevangennam en opsloot, eerst in een kippenhok en later in een stenen schuur aan de Hemmelhorst. Toen er twee wisten te ontsnappen en hulp haalden, werd het geïmproviseerde gevang aan de Deurningerweg door de Duitsers overvallen. In een vuurgevecht sneuvelde een kameraad door eigen vuur en werd er één zwaargewond. De BS moest onderduiken.

Als represaille werd het huis bij het kippenhok met handgranaten bewerkt en in brand gestoken. Door dit voorval werd op de drempel van de bevrijding de burgemeester opgepakt en voorgehouden dat hij bij de eerstvolgende actie van de illegaliteit zou worden doodgeschoten. Voor iedereen gold vanaf drie uur een straatverbod. Alle deuren en vensters moesten worden gesloten. Borne was uitgestorven op deze tweede paasdag, Duitse militairen patrouilleerden door de straten. Maar door grote groepen terugtrekkende Duitse soldaten richting ‘Heimat’ kon het toch niet lang meer duren. En toen werd het 3 april 1945. Geschutvuur werd heviger en heviger, de strijd in de omgeving was goed hoorbaar. Het hoofdkwartier van de BS ontving tegen de avond het bericht dat Hengelo gevallen was en Engelse legereenheden naar Borne optrokken. Intussen concentreerden de Canadezen zich op de oversteek van het Twentekanaal bij Delden en Goor.

Weer vrij!

In de vooravond trok het A-eskadron van de 1st Royal Dragoons, een verkenningseenheid, als eerste Borne binnen om een beeld te krijgen van de positie, sterkte en capaciteit van de vijand. Spoedig werden ze gevolgd door infanteriesoldaten van het 4e bataljon Dorset onder leiding van LT-Col. W.Q. Roberts, gesteund door tanks van de Sherwood Rangers. Een poging van de Duitsers om de Welemansbrug te vernietigen mislukte, er was slechts lichte schade. Vrijwel zonder slag of stoot was ons dorp een uur later in Engelse handen.

Zestig Duitsers werden krijgsgevangenen gemaakt en overgebracht naar café ’t Schip aan de Hengelosestraat. De bevrijding van Borne was een feit, de euforie was groot. Opeens is de nachtmerrie van vijf jaar voorbij. Hertme werd dezelfde dag ook bevrijd. De Duitsers, die zich via Azelo naar Bornerbroek hadden teruggetrokken, hebben overwogen om Borne te heroveren om meer afvoerroutes, anders dan via Almelo, voor de terugtocht ter beschikking te hebben. Gelukkig is dit ons dorp bespaard gebleven.

Zenderen

Zenderen een dag later. Ook daar was het nog even spannend. Op 29 maart werd door het verzet een overval gepleegd op het gebouw voor Christelijke Belangen, waar men wapens vermoedde. Tijdens de overval, die mislukte, werden een Duitser en een Italiaan gedood. Represailles bleven uit omdat de bezetter veel te druk was met het treffen van voorbereidingen om huiswaarts te keren.

Bornerbroek

Terwijl Borne, Zenderen en Hertme in een bevrijdingsroes verkeerden, werd er in Bornerbroek nog hevig gevochten. De Canadezen hadden in Zenderen een landingstrip gemaakt voor artillerie verkennertjes, kleine vliegtuigen die de beschietingen van de Duitse stellingen achter het Twentekanaal ondersteunden en deze continu onder vuur namen. Door de wederzijdse beschietingen werden 33 boerderijen volledig verwoest en vielen er twee burgerslachtoffers, onder wie een jongetje van 1 jaar. Het toenmalige kerkdorp, dat al zoveel te lijden had gehad van de V-1 afschietstellingen in het Nijreesbos en omgeving, werd pas op 8 april bevrijd. Het betaalde de zwaarste tol.

Dorsetplein

Uit dankbaarheid voor de bevrijding van Borne werd de Markt omgedoopt in Dorsetplein. De bevrijding van Borne stond overigens in schril contrast met de gevechten van het Dorset bataljon op de slagvelden van Normandië na D-Day en tijdens de Slag om Arnhem, waar zware verliezen werden geleden. Het bataljon verliet Borne op 9 april en trok Duitsland in. Voor vertrek werd er op 6 april nog een bevrijdingswedstrijd gespeeld tegen BVV Borne. De Dorsets werden opgevolgd door het 52ste Regiment Canadian Grenadier Guards. Zij bleven tot en met september. Beiden hadden hun hoofdkwartier gevestigd in Het Witte Huis.

Bevrijdingsfeesten

Koningin Wilhelmina verzocht de Nederlanders om haar eerste verjaardag na de oorlog, 31 augustus 1945, aan te grijpen om op grootse wijze feest te vieren. Daar werd in Borne uitbundig gehoor aan gegeven. Een historisch-allegorische optocht trok door het dorp met meer dan 50 wagens. In de roes van de bevrijding werd ‘Trees heeft een Canadees’ één van de populairste amusementsliedjes, gezongen door Albert de Booij. Het was bijna net zo bekend als ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn. Het ademde de geest van die zotte, zinderende zomer van 1945, toen heel Nederland was bevrijd, uitbundig feestvierde en de bevrijders in de armen sloot.

Handen uit de mouwen

Het gewone leven kwam geleidelijk weer op gang. Levensmiddelen bleven nog op de bon. Brandstoffen als hout, gas en elektriciteit waren schaars. In Nederland regeerde het militair gezag. Politieke delinquenten werden opgepakt en in nieuwe kampen ondergebracht. Nederlanders keerden terug uit concentratiekampen. Langzaam drong door wat er precies was gebeurd, hoe onvoorstelbaar groot het leed was geweest dat de oorlog had aangericht. Het werd tijd voor herstel en vernieuwing.

Vergeten Bevrijders

In het optekenen van de bevrijdingsgeschiedenis van Borne worden de Dorsets als onze bevrijders geëerd en gevierd. Uit dankbaarheid werd in april 1945 de Markt omgedoopt in Dorsetplein. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat twee zelfstandige Engelse cavalerieregimenten, te weten de Royal Dragoons en de Sherwood Rangers, eveneens betrokken zijn geweest bij de bevrijdingshandelingen op 3 april. Deze onvolkomenheid wordt in April 2022 hersteld door de onthulling van twee straatnaamborden bij de Bontekoe in de Rondweg. En daarmee wordt de geschiedenis recht gedaan.

Bij de foto’s (van boven naar beneden): 1. 4e bataljon Dorset trekt met steun van de Sherwood Rangers Borne in (ter hoogte van de Rabobank); 2. Wehrmacht soldaten in de Grotestraat richting ‘Heimat’; 3; Onze bevrijders: 4e bataljon Dorset, gefotografeerd achter ‘De Keizerskroon’; 4. Bevrijdingsfeesten 1985: Omhelzing van Trees door een echte Canadees

Bron: ‘In Verdrukking, Verzet en Vrijheid’; H. Noordhuis, G.P. ter Braak, M.F.S. Kienhuis, Hengelo 1990; ‘St. Vergeten Bevrijders’, Onze Vergeten Bevrijders; j.A.G.Pol, Hengelo 2000.

Bron: BorneBoeit.nl, 3 april 2021


8 september 2020
Na overleg met de lokale overheid en onze partners hebben wij de ceremonies en de feestelijkheden verplaatst naar 8 en 9 april 2021.
Het optreden van het Militaire Fanfarekorps ‘Bereden Wapens’ vindt dan plaats op donderdag 8 april in het Kulturhus in Borne.

Een geweldig bericht. De eerste Britse bevrijder van het Dorsetregiment, die 75 jaar geleden op 3 april 1945 Borne binnentrok, komt op uitnodiging van de gemeente Borne als eregast onze ceremonies en feestelijkheden opluisteren. BorneBoeit stak hier veel energie in en schreef een fraai artikel.
Beschrijving van de activiteiten op 2 en 3 april

Op 3 april komt de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers de herdenking en onthulling van de straatnaamborden opluisteren. Dit fantastisch aanbod is gedaan door het Ministerie van Defensie.

Op 2 april opent de Fanfare Bereden Wapens de feestelijkheden rondom de Vergeten Bevrijders met een concert onder de titel “Tour of Freedom in Concert” in de Sporthal ’t Wooldrik in Borne. Deze muzikale bijdrage is aangeboden door het Ministerie van Defensie.

Wij zijn aangenaam verrast door de toezegging van de Militaire Muziek Krijgsmacht. Toegezegd is de komst van de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers om op 3 april 2020 in Borne de herdenking, onthulling van de straatnaamborden en overige feestelijkheden op te luisteren met hun optreden. Een fantastisch aanbod!

  • Het College van B&W is op 27 augustus 2019 akkoord gegaan met een subsidie van € 5400,-
  • Het voormalige Dorset Regiment is eveneens uitgenodigd aanwezig te zijn op 3 april 2020. 
  • Op 3 augustus 2019 is de website vergetenbevrijders.nl online gegaan.
  • De initiatiefnemers hebben gehoor gevonden bij de Vereniging Officieren Cavalerie.
  • Op 3 april 2020 zal de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers de onthulling van de straatnamen muzikaal ondersteunen.
  • Op 2 april 2020 zal het Fanfarekorps ‘Bereden Wapens’ een concert geven in sporthal ’t Wooldrik’ met als motto ‘Tour of Freedom in Concert’.
  • De secretarissen van de Royal Dragoons en de Sherwood Rangers Yeomanry evenals die van de Britse ambassade in Den Haag hebben positief gereageerd op de uitnodigingen.
  • De initiatiefnemers hebben hun plannen voor 3 april 2020 afgestemd met leden van het comité ’75 Jaar Vrijheid in Borne’.
  • Het College van B&W van Borne heeft op 2 april 2019 het besluit genomen de gemeentelijke Rondweg te vernoemen naar de vergeten bevrijders: Royal Dragoons en Sherwood Rangers.

Lees verder op: https://bit.ly/2uJpJCM