Doelen

  • Erkenning van de twee regimenten: Royal Dragoons, Sherwood Rangers
  • Realisatie van een blijvende herinnering aan deze regimenten

Plan van aanpak

  • Contacten leggen en plannen bespreken met burgemeester van gemeente Borne
  • Plannen voorleggen aan Comité ’75 Jaar Vrijheid in Borne’
  • Britse regimenten uitnodigen
  • Britse ambassade uitnodigen
  • Organiseren van feestelijkheden rondom de aanwezigheid van de beide regimenten
  • Inzet bepleiten van de Nederlandse cavalerie: Fanfarekorps ‘Bereden Wapens’ en pantservoertuigen
  • Financiële middelen verwerven

Verwachte uitgaven

tegemoetkoming verblijfskosten Britse gasten ca. 35 pers.€  1.000
ontvangst en catering€  1.000
orkesten€  5.500
farewell diner€  2.500
onvoorzien€  2.000
totaal€ 12.000