Stichting Vergeten Bevrijders

De Stichting stelt zich ten doel in 2020, 75 jaar na de bevrijding van de regio Oost-Twente, de Vergeten Bevrijders hun verdiende plaats te geven in de geschiedenis. Onder Vergeten Bevrijders worden verstaan Britse militaire eenheden die een cruciale rol hebben gespeeld in de bevrijding van de regio Oost-Twente, maar niet vermeld worden in de geschiedschrijving. Daardoor heeft waardering hen nooit bereikt. Nooit zijn zij uitgenodigd voor feestelijke herdenkingen.

De Stichting wil deze omissie opheffen. Zij doet dit door voor het 75e herdenkingsjaar regionaal activiteiten te initiëren en deze te ondersteunen. De Stichting legt daartoe contacten tussen Nederlandse militaire en lokale overheden en Britse eenheden. Daarnaast stimuleert de Stichting de betrokkenheid van de lokale bevolking. Ter realisering van de initiatieven zal de Stichting fondsen werven.

Onze vrienden

U kunt Onze Vriend worden voor elk bedrag. Ook uw bedrijfslogo kan geplaatst worden.

Bankrekeningnummer Rabobank: NL 26 RABO 0341 4598 60

BIC: RABONL2U

KvK-nummer 74326597

Concrete doelen

  • Erkenning van de twee regimenten: Royal Dragoons, Sherwood Rangers
  • Realisatie van een blijvende herinnering aan deze regimenten
  • Uitnodiging van de regimenten
  • Feestelijkheden rondom de aanwezigheid van de beide regimenten
  • Inzet van de Nederlandse cavalerie: fanfarekorps, voertuigen, personeel
  • Bijdragen van lokale bevolking
  • Financiële ondersteuning van ieder die dit initiatief de moeite waard vindt

 

 

Verwachte uitgaven

tegemoetkoming reis- en verblijfskosten Britse gasten ca. 30 pers. €  5.000
ontvangst en catering €  2.000
orkesten €  1.500
farewell diner €  2.500
onvoorzien €  1.000
totaal €12.000

Onze Vergeten Bevrijders in Borne

In 2000 maakte de publicatie “Onze Vergeten Bevrijders – Our Forgotten Liberators” van schrijver J.A.G. (Hans) Pol duidelijk dat enkele Britse gepantserde eenheden in de geschiedschrijving over de bevrijding van Borne nooit genoemd zijn. Men ging er waarschijnlijk van uit dat ze deel uitmaakten van het infanterieregiment Dorset waaraan zij ondersteuning verleenden. Toch zijn het zelfstandige regimenten met een eigen gevechtsopleiding, een eigen commandovoering en herkenbaar aan o.a. de emblemen, onderscheidingstekens en natuurlijk hun eigen militaire historie. Om deze misvatting recht te zetten wil de Stichting Vergeten Bevrijders deze nooit uitgenodigde regimenten eerherstel geven in Borne. Daarom is 3 april 2020, 75 jaar na de bevrijding van Borne, een uitstekende gelegenheid.

 

Een kort overzicht

De 130e Infanterie Brigade (Brits) geeft op 3 april 1945 het 4e Dorset regiment (infanterie) het bevel de opmars te beginnen voor de bevrijding van Borne. Ter ondersteuning wordt het C-eskadron Sherman tanks van de Nottinghamshire Sherwood Rangers Yeomanry toegevoegd. Als verkenningseenheid komt het A-eskadron van de 1st Royal Dragoons in actie en trekt als eerste Borne binnen. Tegenstand wordt door de Royal Dragoons waargenomen en gemeld. Daarop rukken de tanks van de Sherwood Rangers op samen met de infanteristen van het 4e Dorset en breken de tegenstand.