ANBI-status

Onze stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

ANBI financiële verantwoording

Sponsoring en giften13.000,- 
Reis en verblijf gasten 9000,-
Transport 2000,-
Techniek en vergunningen 1200,-
Catering orkesten 1000,-
Publiciteit 800,-
Onvoorzien 1000,-
Totaal13.000,-13.000,-