ANBI-status

Onze stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.