ANBI-status

Onze stichting is m.i.v. 20 maart 2019 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Met een klik op de onderstaande titels opent u de documenten.

Standaard formulier publicatieplicht ANBI april 2021

ANBI financiële verantwoording 2019
Sponsoring en giften13.000,- 
Reis en verblijf gasten 9000,-
Transport 2000,-
Techniek en vergunningen 1200,-
Catering orkesten 1000,-
Publiciteit 800,-
Onvoorzien 1000,-
Totaal13.000,-13.000,-