Stichting Vergeten Bevrijders

De Stichting Vergeten Bevrijders is speciaal opgericht om de Vergeten Bevrijders van de regio Oost-Twente hun verdiende plaats in de geschiedenis te geven. Ofschoon zij een cruciale rol hebben gespeeld in de bevrijding van de regio, werden zij niet vermeld in de lokale geschiedschrijving. Daardoor heeft waardering hen nooit bereikt. Nooit zijn zij uitgenodigd voor feestelijke herdenkingen.

De Stichting wil deze omissie opheffen. Zij doet dit door in het 75e bevrijdingsjaar voor de ‘vergeten’ Britse bevrijders herdenkingsactiviteiten te initiëren en deze te ondersteunen. De Stichting legt daartoe contacten tussen de Britse eenheden en de Nederlandse militaire en lokale overheden. Daarnaast stimuleert de Stichting de betrokkenheid van de lokale bevolking. Ter realisering van de initiatieven zal de Stichting fondsen werven.

Helaas zijn wij door de nationale en internationale Corona-maatregelen genoodzaakt onze plannen te annuleren en te verplaatsen naar 6, 7 en 8 april 2022.